Magic Wave

  SURFMAGIC.se

Magic Wave

- Utvecklar och levererar vågsurfanläggning


Surf Magic utvecklar och levererar ett system för konstgjord vågsurf.Magic Wave:De olika befintliga system för att genererar vågor för surfing har fördelar och nackdelar. Surf Magic har jobbat med att samla fördelarna hos olika system och raderat nackdelarna för att skapa en mer surf effektivt system.


-Kompakt.  Vattnets storlek är liten i förhållande till effektiva surfsträckan. Med andra ord kan man bygga en så liten sjö/lagun som möjligt men ändå få bra surf längd. Exempelvis en Wavegarden lagun längd på 250m har en teknik som är 150m och effektiv surfsträcka på ca 120-130m.  Med Magic Wave för att åtstadkomma en effektiv surfsträcka på 120m-130m behöver man inte längre lagun än 140m.


-Repetetiva vågor. Magic Wave kan alstra multipla vågor samtidigt med hög repetivitet. Wavegarden alstrar bara en våg per minu, Magic Wave alstrar upp till 10 vågor per minut eller 1 våg per 6te sekund. Om man har 120 besökare på en Wavegarden anläggning på ett och samma tillfälle, får besökare vänta 1 timma för få prova att surfa en (grön)våg.


-Ekonomiskt att bygga surf lagunen och en flexibel och modifierbar lagun. American Wave Machines och några andra system har också de ovan nämnda fördelarna över Wavegarden när det gäller storlek och våg frekvens. Dock kräver systemen (lufttrycksdrivna) att tekniken att lagunen är gjord av betong. En lagun av storleken 150m x 50m i ren betong är mycket dyr att bygga och risker för sättningar på sådan stor yta i mark som leder till sprickor i betong lagunen är stora. Wavegardens lagun är mestadels damm duk på mark. Bara tekniken står på betong fundament. Magic Wave lagunen kan byggas som Wavegarden med damm duk  över på den utgrävda och packade marken. Fördelar med damm duk på mark är bland annat att man kan modifiera och bygga om lagunen närsom helst i framtiden. Det kan man inte göra med en statisk betong lagun. Andra fördelar är att det tål sättningar.


Dessa fördelar mm gör nu att fler har råd att bygga en våganläggning och den kompaktare lösning gör att även privat personer med stor tomt kan bygga mindre våganläggningar för eget bruk.


Kontakta Surf Magic:

epost: info@surfmagic.se

telefon: 0727 439180

 info@surfmagic.se